...

...

โลกที่เปลี่ยนแปลงกับการทำงานที่เฉียบไว About Our Company

   บริษัทเริ่มก่อตั้งในปี 2016 โดยการทำงานอยู่ในกลุ่มบริษัท เอพี โทเทิล เซอร์วิส ทีมงานได้ผ่านประสบการณ์ และสั่งสมความรู้
ในการพัฒนารบต่างๆเพื่อรองรับการทำธุรกิจ Online ในทุกรูปแบบ เมื่อถึงเวลาและ ได้รับรับความร่วมมือกับ
อาจาารย์ธนวรรธน์ โยชะนัง (อาจารย์อั้ม) อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ เข้ามาเป็นทีมงานในการพัฒนาระบบและการรันตรีได้ถึงความถูกต้องแม่นยำ เราจึงได้ถึงกำเนิดขึ้นใน ฐานะของ บริษัท เอทูเอ ซอฟต์เทค

Co-Founder & Excecutive Profressor < A : อั้ม> ดร.ธนวรรธน์ โยชะนัง

...
 • Ph.D. (Electrical Engineering) (Telecommunication Engineering), KMUTNB
 • M.Eng. (Electrical Engineering) (Computer Engineering), KMUTNB
 • BS.Tech.Ed. (Computer Technology), First-Class Honour, KMITNB

 • Expertise : Management Information System, Network Technology, Cyber Security, Signal and Radar Imaging Processing
 • 2008-Now : Lecturer of Faculty of Information Technology and Digital Innovation, KMUTNB
 • 2020-Now : Vice Chair of Committee of Parent Network Satri Nonthaburi School

 • E-mail : thanawat.y@a2asofttech.com
 • Managing Director & Co-Founder < A : อ๋า> ประจักษ์ เลิศกิตติกาญจน์

  ...
 • ปริญญาโท Information Technology KMUTT (Management Program)
 • ปริญญาตรี Computer science BSRU

 • 2016-Now Managing Director AP Total Service
 • 2019-Now Managing Director AP Fast Service (BEST Express Thailand)

 • E-mail : prajak@a2asofttech.com